Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12474&lang=sl

Živalske bolezni – vloga za odškodnino

Stroški izgub, nujnega zakola in poškodovanega inventarja zaradi dezinfekcijskih ukrepov pri bolezni živali se povrnejo. Po zakonu o živalskih boleznih morajo zvezna vlada, zvezne dežele in občine lastnikom živali izplačati nadomestilo oz. odškodnino. Če zvezna vlada ne izplača popolne odškodnine, se razlika do le-te krije iz sredstev sklada za živalske bolezni. Ta sklad se financira s prispevki lastnikov živali. Višina nadomestila je urejena v §48 – §60 Zakona o živalskih boleznih.

Za izplačilo nadomestila je potrebno podati Vlogo TSK pri regionalnem uradu sklada za živalske bolezni. Vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:

  • potrdilo veterinarja,
  • razpoložljivi rezultati laboratorijskih preiskav,
  • potrdilo o zakolu ali dokazilo o pravilnem odstranjevanju živalskih kadavrov.