Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12932&lang=sl

Obvezna dostava preko tujega zemljišča – vloga

Začasna dostava po tujih tleh

Vsak lastnik gozda in osebe, pooblaščene za njegovo uporabo, imajo dovoljenje za čim varnejši prevoz lesa in drugih gozdnih proizvodov po tujem zemljišču in jih po potrebi tam tudi shranjujejo. Do tega so upravičeni le, če je uporaba tujega zemljišča nujna (prevoz po drugih poteh bi bil povezan z nesorazmernimi stroški ali pa druga pot ni mogoča).

Če se stranki ne sporazumeta o prevozu preko tujega zemljišča, se lahko ena stranka obrne na ustrezni organ.

Vloga

Priporočljivo je, da se izjava o dejstvih organu predloži v pisni obliki. Poudariti je treba, da se z lastnikom ni bilo mogoče dogovoriti in da bi bilo predrago ali preveč nevarno, če bi se za prevoz odločili po kateri koli drugi poti.