Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12467&lang=sl

Spremembe kmetijskih zemljišč v gozdovih – vloga

Sprememba vključuje pogozdovanje (sajenje in setev), naravno obnavljanje (dopuščanje opraševanja z vetrom) in urejanje gozdnih vrtov, gozdnih semenskih nasadov, božičnih dreves, gozdnih nasadov in sajenje vrst dreves.

Za izdajo dovoljenja mora lastnik zemljišč podati vlogo pri okrožnem upravnem organu. Vloga mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in naslov lastnika (po potrebi upravičenega uporabnika)
  • glede zemljišča: ime, obseg, nadmorsko višino, vrsto kmetijske rabe in po potrebi smer nagiba
  • glede informacij o prihodnji uporabi in o primernosti zemljišča za takšno rabo
  • ime in naslov lastnikov zemljišč (po potrebi upravičenih uporabnikov sosednjih kmetijskih zemljišč)