Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12462&lang=sl

Krčitev gozda – vloga

Gozdna tla se smejo uporabljati samo za namene gozdne kulture, npr. krčitev. Vse druge dejavnosti so prepovedane.

Za krčitev gozdov je potrebno dovoljenje, ki ga lastnik nepremičnine lahko pridobi pri okrajnem zavodu za gozdove oz. pri okrajnem upravnem organu.

Dovoljenje za krčitev ni potrebno, če

(1) je območje/površina krčitve manjša od 1.000 m2,

(2) je bil postopek krčitve prijavljen pri organu in registracija v roku 6 tednov ni bila zavrnjena.

Vloga mora vsebovati:

  • velikost območja/površine krčitve
  • namen krčitve
  • upravičence; v primeru, da je območje obremenjeno z gozdarskimi pravicami ali pravicami uporabe komunalne lastnine in
  • lastnike mejnih parcel

Vlogi je potrebno priložiti izpisek iz zemljiške knjige in skico trenutnega stanja.