Registracija obrti z določitvijo individualne usposobljenosti

Regulirano obrt se lahko izvaja le, če je predloženo dokazilo o usposobljenosti. Ta dokaz potrjuje, da ima prijavitelj obrti tako tehnične kot trgovske spretnosti in znanje, da lahko svoje poslovanje vodi po najboljših močeh in prepričanju.

Zahtevane listine

 • Rojstni list in dokazilo o državljanstvu ali potni list
 • Potrjena deklaracija
 • Po možnosti dokumentirano dokazilo o doseženih akademskih stopnjah

  Listine, ki dokazujejo posamezne kvalifikacije: dodatno

 • Šolska spričevala (splošne srednje šole, tehnične šole)
 • Potrdila o vajeništvu
 • Potrdila o zaključnem izpitu
 • Potrdila o tečajih in seminarjih

  Če ste že bili zaposleni v obrtni dejavnosti kot delavec / delavka: dodatno

 • Zavarovalna doba regionalne zdravstvene blagajne
 • Reference
 • Potrditev narave in obsega tehničnih in trgovskih dejavnosti v podjetju

  Če ste že bili samozaposleni: dodatno

 • Izpisek iz trgovinskega registra
 • Po potrebi izpisek iz poslovnega registra (ne starejši od šestih mesecev)

V primeru spremembe imena: dodatno

 • Poročni list ali potrdilo o spremembi imena

Za novo ustanovitev: dodatno

 • Potrdilo Gospodarske zbornice

Pristojni organ

Okrajno glavarstvo (Trgovinski urad)