Prijava obrti, izdaja dovoljenja za taksista – vloga

Obrt taksista smejo opravljati samo tiste osebe, ki imajo poleg vozniškega dovoljenja tudi posebno vozniško dovoljenje za taksista. Če so izpolnjene vse zahteve in so na voljo potrebni dokumenti, bo izdana kvalifikacija oziroma licenca.

Zahteve

 • Starost vsaj 20 let
 • Vozniško dovoljenje za razred B
 • Izven preskusnega obdobja vozniškega dovoljenja
 • Za prvo izdajo: Dokaz, da je prosilec vsaj eno leto pred prijavo redno vozil vozila, razen vlečnih vozil
 • Fizične zmogljivosti, zlasti zaradi podpore gibalno oviranim potnikom in nakladanja prtljage
 • Zaupanje (doba poizvedovanja v zadnjih petih letih)
 • Pozitiven izpit za taksista
 • Dokaz o poznavanju nujnih reševalnih ukrepov na kraju prometne nesreče (tečaj prve pomoči – najmanj 6 ur)

Zahtevane listine

 • Vloga za izdajo vozniškega dovoljenja taksista
 • Kopija vozniškega dovoljenja
 • Potrdilo o izpitu za taksista

Pristojni organ

 • Okrajno glavarstvo / magistrat
 • Deželna policija