Podjetje, dovoljenje za prodajo – vloga

Razprodaja je prodaja blaga v velikih količinah. Dovoljenje pristojnega okrajnega upravnega organa je potrebno le, če je prodaja organizirana zaradi zaprtja podjetja ali selitve. Za prodajo ob koncu sezone, prodajo zalog in ali podobne posebne prodaje ne veljajo nobene zakonske omejitve.