Opravljanje obrti, turistični vodnik – vloga

Poslovanje turističnega vodnika se lahko izvaja šele po zaključku registracije obrti.

Za registracijo dejavnosti je potrebno predložiti:

  • potrdilo o usposobljenosti (potrdilo o uspešno opravljenem tečaju za turističnega vodnika in potrdilo usposobljenosti)
  • dokazilo o znanju tujih jezikov, če bodo tuji jeziki vpisani v registracijo podjetja.

Pristojni organi

  • Gospodarska zbornica
  • Občinski okrajni urad