Opravljanje obrti, sprememba načina delovanja

Sprememba načina obratovanja, pomeni spremembo branže. O takšni spremembi je potrebno obvestiti pristojni organ.

Zahteve

  • Obrtno dovoljenje mora zajemati storitve, ki jih mora zagotavljati nov način delovanja.
  • Vsebinsko je treba določiti način delovanja.
  • Oznaka načina delovanja ne sme kombinirati dveh tipičnih načinov, ki se izvajata ločeno.

Pristojni organ

  • Okrajno glavarstvo