Opravljanje obrti, integriran obrat – vloga

Integriran obrat ima pravico vključiti regulirane obrtne dejavnosti ali delno obrt v svoje storitve, če to poteka v okviru celotnega obrata. Tak obrat vodi lastnik proste, delne ali regulirane obrti.

Pristojni organ

Okrajno glavarstvo / magistrat (trgovinski organ)