Opravljanje dejavnosti, zakon o prepustitvi delavcev – nadzor

Zakon zakona o ureditvi prepustitve delavcev in začasne izposoje delavcev opredeljuje pravico do varstva delojemalca v smislu pogodbe o delu, delovnih pogojev in varstva pri delu ter socialnega varstva in ureja prepustitev delavcev na način, ki preprečuje negativne trende na trgu dela.

 

Spoštovanje predpisov s področja varstva delavcev preverjajo inšpektorji za delo Zveznega ministrstva za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov. Nadzor načeloma ni napovedan. Izjeme obstajajo, ko mora biti pri nadzoru prisotna točno določena oseba.

V okviru nadzora se preverja naslednje:

  • ravnanje z nevarnimi snovmi
  • obremenitve delavca v delovnem procesu in zaradi drugih vplivov,
  • opremljenost in stanje delovnih mest, delovnih prostorov in sanitarij,
  • delovni pogoji mladostnikov in nosečnic,
  • delovni čas in počitek.

 

Pristojni organi

  • Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov (Delovna inšpekcija)
  • Centralni koordinacijski urad za nadzor nezakonitega zaposlovanja
  • Davčni organi
  • Trgovinski organi
  • Organi za socialno varnost