Odprtje podjetja, zakonski pogoji – vloga za odobritev

Da se lahko opravlja dejavnost, morajo biti izpolnjene splošne ali posebne zahteve. Tu ločimo zahteve za samostojne podjetnike in ostale družbe.

Splošne zahteve za samostojne podjetnike:

  • Starost 18 let
  • Državljanstvo iz članice EU ali državi EGP
  • Ni razlogov za izključitev

Splošne zahteve za družbe (odprta družba, komanditna družba , družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba in druge pravne osebe):

  • Ena ali več oseb kot ustanovitelji (fizične ali pravne osebe)
  • Vzpostavitev družbene pogodbe
  • 12.500 € minimalnega pologa
  • 25.000 € osnovnega kapitala
  • Statut mora biti notarsko overjen
  • Podjetje mora biti registrirano v trgovinskem registru

Vloga