Sprememba dejavnosti – Prijava

V primeru reorganizacije, združitve, preoblikovanja, delitve, delitve v okviru dedovanja ali priključitve dejavnosti/obrti se prvotno pooblastilo za opravljanje dejavnosti prenese na naslednika. Naslednik ali naslednica mora za opravljanje te dejavnosti izpolnjevati vse predpisane pogoje, v roku 6 mesecev prijaviti prenos dejavnosti pristojnemu organu in v primeru gospodarske družbe imenovati poslovodjo.

Pristojni organ

Okrajno glavarstvo/Mestna uprava