Preselitev obrata, dovoljenje – vloga

Če se lokacija obrata ali lokacija podružnice preseli, je treba vložiti vlogo pri pristojnem organu. Poleg tega je treba selitev glavne podružnice registrirati pri predhodno pristojnem sodišču. Predhodno pristojno sodišče nato obvesti novo pristojno sodišče o selitvi dejavnosti in to stanje se vpiše v trgovinski register.

Pristojni organ

Okrožno glavarstvo / Magistrat

Več informacij o dovoljenju in vlogi za selitev najdete na spodnjih povezavah.