Podjetje, drugi poslovni prostori – ustanovitev

Poslovanje podjetja je načeloma vezano na lokacijo. Posledično se dejavnost lahko izvaja samo na prijavljeni lokaciji. Obrtno dovoljenje pa omogoča opravljanje dejavnosti v drugih, dodatnih poslovnih prostorih. O njih pa je treba obvestiti pristojni organ.

Pristojni organ

Okrajno glavarstvo / magistrat