Prenehanje opravljanja dejavnosti– Najava

Če svoje dejavnosti/obrti več ne morete opravljati, morate svojo obrtno dovoljenje vrniti pristojnemu organu.

Prenehanje opravljanja dejavnosti je mogoče najaviti preko spletnega obrazca, podpisa na mobilnem telefonu oz. državljanske kartice (Bürgerkarte) ali osebno pri pristojnem organu.

Pristojni organ

Okrajno glavarstvo