Obrtno dovoljenje – zavrnitev

Obrtno dovoljenje se lahko zavrne iz različnih razlogov.

Razlogi za zavrnitev:

  • Ne preklicana sodna obsodba (nezakonito zaposlovanje, goljufije, druga kazniva dejanja)
  • Finančni prekršek
  • Prikrivanje / ne izvedba stečajnega postopka zaradi pomanjkanja premoženja
  • Preklic postopkov zaradi insolventnosti zaradi pomanjkanja premoženja
  • Za gostinstvo – kršitev zakona o drogah

Pristojni organ

Okrajno glavarstvo / magistrat