Tombola, dovoljenje – vloga

Igra Tombola je za prireditelja nepridobitna loterijska igra. Če igralniški kapital znaša več kot 4.000 EUR na koledarsko leto, je potrebna odobritev pristojne deželne vlade. Kapital igre se računa iz cene igralne karte pomnožene s številom prodanih igralnih kart.

Prek spodnjih povezav si preberite dodatne informacije o dovoljenjih in vlogah.