Komercialni generalni direktor – imenovanje

Komercialnega direktorja morajo imenovati samostojna podjetja, registrirana partnerstva (OG, KG), pravne osebe in korporacije (GmbH, AG, zadruge).

Zahtevane so posebne osebne kompetence, potrdilo o usposobljenosti za regulirano prodajo, ustrezen položaj in dejanska dejavnost v podjetju.