Generalni direktor – razrešitev (upokojitev)

Če namerava lastnik / lastnica podjetja upokojiti generalnega direktorja / direktorico, je to treba sporočiti pristojnemu organu. To sporočilo vodi do izbrisa generalnega direktorja / direktorice iz trgovinskega registra.

Pristojni organ

Okrajno glavarstvo / Magistrat

Spodnje povezave nudijo dodatne informacije.