Ženska društva – Subvencije, vloga

Subvencija predstavlja finančno pomoč za sledeča področja:

  • realizacija enakih možnosti deklet in žensk za samostojno in neodvisno življenje;
  • svetovanje in podpora dekletom in ženskam pri socialnih, psiholoških, zdravstvenih, pravnih in ekonomskih problemih;
  • svetovanje in podpora pri izobraževanju za ženske, zlasti na področju novih tehnologij, preusmeritve v karieri in dodatnega usposabljanja ter izobraževanja;
  • ukrepi za večjo ozaveščenost in usmerjanje v prakso (svetovanje in podpora) za dekleta in ženske glede izbire poklica, (spolnega) nasilja, zdravja, osebnostnega razvoja;
  • svetovanje kot tudi podpora pri vstopu v poklic, napredovanju in ponovnem vstopu s posebnim upoštevanjem odpravljanja razlik v plačah;
  • ukrepi na področju raznolikosti in proti diskriminaciji;
  • specifični projekti za ženske.

Ciljne skupine

Glavni cilj je uveljaviti socialno, pravno in ekonomsko enakost žensk ter izvajati in spodbujati strategijo integracije načela enakosti spolov.

Obrazci

Kontakt

Bundeskanzleramt

Abteilung III/2

Minoritenplatz 3

1010 Wien

Telefon: +43 1 531 15-63 2420

E-Mail: frauenprojektfoerderung@bka.gv.at