Nega starejših – EURO ključ – vloga

Javni objekti z neoviranim dostopom (npr. sanitarije, dvigala), ki so na voljo samo invalidom, so pogosto opremljeni z EURO ključavnico. To ključavnico je mogoče odpreti z EURO ključem, kar naj bi zagotavljalo čistočo sanitarij in dvigal. Izdelavo ključa financira avstrijsko Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov, zanj pa lahko zaprosijo osebe z veljavno invalidsko izkaznico. Obrazec je dostopen na spodnjih povezavah.