Domovi in oskrba za starejše

S starostjo se povečuje tudi verjetnost, da bodo ljudje potrebovali oskrbo in postali odvisni od pomoči. Če potreb po osebni negi ni mogoče pokriti preko mobilnih socialnih storitev, obstajajo stanovanja in domovi za ostarele, ki seniorjem nudijo novo bivališče.

Zahtevani dokumenti:

Sprejem v dom za ostarele temelji na načelu prostovoljnosti, tj. sprejete bodo samo osebe, ki dajo izrecno privolitev. Poleg pisne vloge se zahtevajo osebni dokumenti in dokumenti o potrebi po oskrbi (zdravniška potrdila itd.) ter razkritje finančnih razmer osebe, ki potrebuje oskrbo. Za podrobnejše informacije se obrnite neposredno na pristojni urad.

Stroški:

Za financiranje bivanja v domu se koristijo vsi finančni prihodki – pokojnina, dodatki za nego in drugi dohodki. Če to ni dovolj, se med drugim dodeli subvencija dežele. V tem primeru oseba, ki potrebuje oskrbo, prejema 20 odstotkov pokojnine, posebna vplačila kot je 45,20 evra žepnine od dodatka za nego na mesec. Zgodaj se pozanimajte o vseh potrebnih korakih pri pristojnih organih.

Pristojni organ:

Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov (BMASK)
Stubenring 1

1010 Dunaj

Telefon: +43 800/20 16 22
E-Mail: pflegetelefon@bmask.gv.at

Spletni kalkulator: Dodatek za nego

Dodatne informacije so na voljo v občinskem uradu / magistratu, v socialnem oddelku okrajnega glavarstva ali pri Deželni vladi kakor tudi ​​pri ponudnikih domov za ostarele. Spodnje povezave ponujajo tudi več informacij.