Minimalni dohodek – obvestilo o spremembi življenjskih razmer

O vsaki spremembi življenjske situacije je treba nemudoma obvestiti pristojni organ (magistrat ali okrajno glavarstvo).

Sem spadajo naslednje spremembe:

  • Družinski odnosi
  • Prihodki in premoženjske razmere, odplačila plač in davek od dohodka
  • Sprememba državljanstva, statusa prebivališča, statusa azila, subsidiarne zaščite
  • Šolsko in poklicno izobraževanje, zaposlitev, usposabljanje AMS, ukrepi vključevanja / integracije
  • Bivalni pogoji
  • Bivanje v bolnišnici ali zdravilišču (daljše od 2 tednov)