Minimalna socialna varnost – enkratno prevzemanje stroškov

Če imate nizke dohodke, lahko zaprosite za široko paleto oprostitev pristojbin in nepovratnih sredstev.

Oprostitev pristojbin:

 • Oprostitev plačila pristojbine ORF, vključno z državnimi davki
 • Subvencija telefonije (telfon)
 • Oprostitev stroškov EAG (elektrika/plin)
 • Oprostitev plačila receptov

Stanovanjske ugodnosti:

 • Stanovanjski dodatek za skupna in zadružna stanovanja ter zasebno najemnino
 • Subvencija najemnine
 • Dodatek za najemnino

Davčne olajšave:

 • V okviru odmere davka
 • Pavšalni odbitki
 • Oprostitev davka za invalide, ki morajo uporabljati osebni avtomobil
 • Negativni davek na dohodek

Vozniške storitve:

 • Zdravstvenih zavarovalnic
 • Za službena potovanja

Sklad za pomoč:

 • Pomoč v posebnih razmerah
 • Skladi za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje

Vse informacije o posameznih točkah najdete na naslednjih povezavah.