Socialna pomoč / minimalni dohodek – subvencije

Minimalni dohodek (prej: socialna pomoč) v Avstriji dobijo ljudje, katerih dohodek je pod standardom minimalnega dohodka na podlagi izračunanih življenjskih stroškov, ki so pripravljeni delati (v tem primeru obstajajo izjeme) in imajo glavno prebivališče / stalno prebivališče v Avstriji. Zneski se razlikujejo od dežele do dežele.

Socialni minimalni dohodek se odobri le na prošnjo, zanjo pa se lahko zaprosi v okrajnem glavarstvu ali na magistratu. Pristojni organ se odloči, ali bo minimalni dohodek dodeljen.

Zahtevane listine

  • trenutno dokazilo o dohodku
  • dokazilo o mesečnih izdatkih
  • podroben opis, zakaj zahtevate minimalni dohodek
  • razkritje družinskih in finančnih razmer vseh ljudi, ki živijo v istem gospodinjstvu

Natančnejše podrobnosti o zahtevanih dokumentih in splošne informacije o minimalnem dohodku lahko dobite pri odgovornih uradih in na spodnjih povezavah.