Pomoč v izrednih življenjskih situacijah – vloga

Osebe, ki se znajdejo v stiski zaradi izrednih osebnih, družinskih, gospodarskih okoliščin ali dogodkov, lahko zaprosijo za “Pomoč v izrednih življenjskih situacijah”.

Podaja vloge

Za prejem te posebne podpore je potrebno vložiti pisno vlogo na pristojnem oddelku za socialne zadeve. Informacije o tem, kateri dokumenti so potrebni, dobite pri pristojnem referentu oddelka za socialne zadeve.

Dodatne informacije so na voljo pri občinskem uradu / mestni upravi, na oddelku za socialne zadeve okrožnega glavarstva ali pri deželni vladi. Za več koristnih informacij o storitvah in obrazcih glejte spodnjo povezavo.