Podpora pri potnih stroških

Potni stroški predstavljajo pomemben del podpore zaposlenim v Avstriji. S strani delovne zbornice zaposleni prejemajo subvencijo za potne stroške.

Izkoristite to ponudbo in takoj zaprosite za dodatek za pot.

Ločimo med različnimi nepovratnimi sredstvi za podporo pri kritju potnih stroškov:

  • potniki na dolge razdalje so zaposleni ljudje, kjer razdalja med občino bivanja in občino kraja dela presega 20 km,
  • davčni urad lahko zaprosi za majhen ali velik pavšalni potni znesek, ki ga je mogoče zahtevati pod določenimi pogoji,
  • nadomestilo za pot je na voljo vajencem, če ne morejo uveljavljati brezplačnega potovanja in se vsaj trikrat na teden vozijo vsaj 2 km do mesta usposabljanja,
  • učenci poklicnih šol, ki med šolanjem živijo v internatu, lahko zaprosijo za nadomestilo za pot iz šole domov ob koncu tedna.

Obrazci:

Zvezno ministrstvo za finance – obrazec za dodatek za pot

Zvezno ministrstvo za finance – obrazec za dodatek za pot / šola

Spodnje povezave nudijo dodatne informacije.