Blagostanje otrok in mladine – nadzorni ukrepi

Dobrobit otrok in mladostnikov, prej znana kot dobrobit mladih, vključuje tiste nosilce, ki podpirajo pravice otrok in mladostnikov glede njihovega razvoja in vzgoje, da postanejo samostojni in socialno kompetentni ljudje. Prizadevajo si okrepiti vzgojno moč v družini in doseči zaščito otrok in mladostnikov pred vsemi oblikami nasilja.

Urad za mladinsko skrbstvo je eden od javnih nosilcev. Odgovoren je za tiste otroke in mladostnike, ki živijo v razmerah, ki niso v najboljšem interesu otroka ali takrat, ko otroci in mladostniki doživljajo nasilje v svojih družinah. Če je razvoj mladoletnikov ogrožen, urad za mladinsko skrbstvo ponudi ali sproži ustrezne ukrepe za zaščito otrok. Urad za mladinsko skrb je tudi svetovalni center za vsa vprašanja o mladih.

Poleg javnih ustanov, ponujajo svoje storitve tudi zasebni nosilci, kot so Diakonie de La Tour, Karitas in organizacija za pomoč Hilfswerk. Otrokom in mladim pomagajo v izrednih in kriznih razmerah, vedno z neposrednim sodelovanjem družine.

Spodnje povezave nudijo dodatne informacije.