Zakon o zaščiti mladine

Avstrijski Zakon o zaščiti mladine (JSG) se od dežele do dežele razlikuje. JSG ureja področje uživanja alkohola, tobaka, ter tudi krajev zadrževanja in dolžino bivanja v javnosti.

Posamezne predpise zvezne dežele najdete preko naslednjih povezav.