Zastopanje otroka razen v preživninskih zadevah – vloga

Če starši otroka niso poročeni, je skrbništvo – skrb in vzgoja otroka, zakonito zastopanje in upravljanje premoženja – načeloma izključna pravica matere.

Če skrbništvo še ni bilo zakonsko urejeno, lahko starša zaprosita za skupno skrbništvo osebno pri matičarju in ob istočasni udeležbi, po pouku o pravnih posledicah.

Zahteva

To vlogo za skupno ali samostojno skrbništvo nad otrokom ali več otroki zagotavlja Zvezno ministrstvo za pravosodje.