Subvencija za znižano plačilo zavoda za varstvo šolarjev – popust, vloga

Družinam z nižjim dohodkom se lahko na podlagi vloge odobri znižano plačilo in oprostitev starševskega prispevka. Če se družinski dohodek spremeni, je treba o tem nemudoma obvestiti varstveni zavod, da se lahko opravi ponovni izračun.

Za hrano in likovne potrebščine znižanja plačila ni mogoče uveljavljati.

Dodatne informacije so na voljo pri pristojnem organu.

Pristojni organi

  • občinski urad ali mestna uprava
  • javni zavod za dnevno varstvo šolarjev
  • zasebna ustanova za dnevno varstvo šolarjev