Subvencija za znižano plačilo vrtca – znižanje, vloga

Družinam z nižjim dohodkom se lahko na podlagi vloge odobri znižano plačilo in oprostitev starševskega prispevka. Če se družinski dohodek spremeni, je treba o tem nemudoma obvestiti vrtec, da se lahko opravi ponovni izračun.

Za hrano in likovne potrebščine znižanja plačila ni mogoče uveljavljati.

Dodatne informacije so na voljo pri pristojnem organu.

Pristojni organ

  • občinski urad ali mestna uprava
  • javni vrtec
  • zasebni vrtec