Povišan družinski dodatek

Družine z otroki s potrjeno vsaj 50-odstotno invalidnostjo ali otroki, ki se trajno ne morejo sami preživljati, so poleg splošnega družinskega dodatka upravičene tudi do povišanega družinskega dodatka.

Povišan družinski dodatek znaša 155,90 evra na mesec in se izplačuje, dokler obstaja pravica do izplačila splošnega družinskega dodata. Zanj se lahko zaprosi največ pet let retroaktivno od meseca vložitve prošnje.

Za dokazilo o invalidnosti otroka po vložitvi prošnje sledi vabilo na pregled pri zdravniku izvedencu.

Pristojni organ

  • Davčni urad (Finanzamt)

Vloga za povišanje družinskega dodatka: