Podpora za več otrok – informacije

Dodatek za več otrok se, poleg družinskega dodatka, dodeli kot podpora za velike družine. Ta znaša 20 evrov na mesec in se odobri za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Vlogo je treba vsako leto obnavljati. Ugodnost se upošteva pri davku zaposlenega ali pri napovedi za odmero dohodnine.

Zahteve

Dodatek za več otrok se dodeli, poleg družinskega dodatka, za vsakega tretjega ali nadaljnjega otroka, ki živi v Avstriji. Dodatek se izplača samo, če obdavčljivi družinski dohodek ne presega 55.000 evrov. Večletni otroški dodatek za eno leto temelji na skupnem dohodku preteklega leta.

Roki

Vlogo za otroški dodatek je mogoče vložiti kadarkoli, vendar se lahko za nazaj odobri le za največ pet let od meseca v katerem je bila vloga vložena.

Pristojni organi

  • Davčni urad
  • Urad zveznega kanclerja, sekcija za družine in mladino, oddelek V / 1 – Odškodninski sklad za družinske dodatke, Družinski dodatek – Dodatek za več otrok

Obrazec

Ustrezni obrazec za vlogo je na voljo za tiskano različico na domači strani Zveznega ministrstva za finance (povezava). Tam lahko prijavite dodatek kot del napovedi za dohodnino (obrazec E1) ali odmere davka za zaposlene (obrazec L1) in – če davčna odmera ni bila izdelana – z obrazcem E4.

Ste seznanjeni s sistemom FinanzOnline davčnega urada? Vlogo lahko oddate tudi tukaj (povezava).

Za več informacij povprašajte pri pristojnih organih ali preverite spodnje povezave.