Otroški dodatek (državni) – Vloga

Zakon o otroškem dodatku za otroke rojene po 01.03.2017 omogoča izbiro med dvema vrstama dodatka:

 • Pavšalni otroški dodatek
  S pavšalnim otroškim dodatkom se staršem prizna pravica do dodatka za nego otroka, ne glede na zaposlitev staršev pred rojstvom otroka. Višina prejemkov je odvisna od izbranega obdobja.

 • Otroški dodatek na podlagi dohodka
  Dodatek za varstvo otroka na podlagi dohodka je namenjen tistim staršem, ki se želijo iz svojega poklicnega življenja umakniti le za kratek čas in imajo višji dohodek. V tem času imajo možnost prejemanja nadomestila dohodka. Ta se izračuna na podlagi dohodkov prejetih v zadnjem obdobju in znaša 80 odstotkov.

Za uveljavljanje otroškega dodatka so potrebne naslednje točke:

 • upravičenost in prejemanje družinskega dodatka za otroka
 • otrok in starš vlagatelj morata živeti v skupnem gospodinjstvu in imeti isto stalno prebivališče v Avstriji
 • opravljeni redni pregledi in pravočasno predložena materinska knjižica (Mutter-Kind-Pass)
 • upoštevanje omejitev dodatnih prihodkov na letni ravni (dodatne informacije so na voljo tukaj)
 • za osebe, ki nimajo avstrijskega državljanstva: zakonito dovoljenje za prebivanje v Avstriji ali izpolnjevanje določenih pogojev po azilnem zakonu
 • v primeru ločenih staršev: skrbniška pravica in prejemanje družinskega dodatka s strani starša vlagatelja.

Vloga za otroški dodatek (državni)

Kontakt

Informacije o otroškem dodatku

Telefon: 0800 240 014