Preživnina – določitev zneska

Višina zahtevka za preživnino je odvisna od otrokovih potreb (starost, zmogljivosti, spretnosti, razvojne možnosti itd.) in zmogljivosti staršev (premoženje, dohodek, izobrazba, delovna sposobnost, razmere na trgu dela itd.). Če otrok živi v istem gospodinjstvu kot starši, je upravičen do tako imenovane naravne preživnine. Ta zajema nastanitev, potrebno hrano in oblačila, pouk in izobraževanje, prostočasne dejavnosti, pa tudi žepnino itd.

Če starši živijo ločeno in otrok/otroci živijo samo z enim staršem, ta starš svoj del prispeva že v obliki naravne preživnine. Drugi starš je dolžan plačevati preživnino, tako imenovane alimente, ki jih jo mora mesečno plačevati zakonitemu zastopniku mladoletnega otroka ali, v primeru polnoletnosti otroka, otroku samemu.

Znesek preživnine za otroka se običajno izračuna na podlagi odstotkov neto prihodka starša, ki je dolžan plačevati preživnino. Ti odstotki so razvrščeni v lestvico glede na starost otroka

· za otroke do 6 let:  16%

· za otroke med 6 in 10 let:  18%

· za otroke med 10 in 15 let:  20%

· za otroke nad 15 let:  22%

Če ima posameznik več vzdrževanih otrok, se opravijo naslednji odbitki:

· za vsakega dodatnega otroka, mlajšega od 10 let:  1%

· za vsakega dodatnega otroka nad 10 let:  2%

· za ženo / moža (odvisno od lastnega dohodka): med  0  in  3%

Več informacij najdete na spodnjih povezavah.