Predujem preživnine – vloga

Predujem preživnine je instrument za zagotavljanje preživnine mladoletnih otrok, v primeru, ko starš neredno ali ne izpolnjuje svojih plačilnih obveznosti.

Če imate težave s staršem, ki je odgovoren za preživnino, se lahko obrnete na Center za mladino, ki bo zastopala vaše interese z zadevah preživnine. Center za mladino bo tako podal potrebne vloge, zahteval povišanje preživninskega zneska, nadziral prejem plačil in izvedel izvršbo. Izterjana sredstva se nato izplačajo staršu, ki je Centra za mladino pooblastil za zastopanje v preživninskih zadevah. Ta starš s postopkom ni dodatno finančno obremenjen.

Pogoji

Zahtevo za predujem preživnine mora starš, ki deluje kot zastopnik otroka, v imenu otroka predložiti pri okrajnemu sodišču. Vzorci prijav so v okrožnem sodišču in uradu za mladino.

Predujem preživnine se lahko odobri le otrokom do 18. leta starosti, ki živijo v Avstriji in imajo avstrijsko državljanstvo ali so po statusu izenačeni z osebami, ki imajo avstrijsko državljanstvo (npr. državljani EU, osebe, ki imajo pravico do azila itd.).

Razlogi za odobritev predujma preživnine so med drugim podani v naslednjih situacijah:

 • Obstaja izvršljiv naslov za zagotavljanje preživnine, trenutni zneski preživnine se ne izplačujejo v celoti in uvedeni so bili ukrepi za izvršbo, npr. izvršba na osebni dohodek. 
 • Postopek dokazovanja očetovstva se na konča na prvi stopnji, ker oče, ki ga je imenovala mati, zanika očetovstvo.
 • Višine zneska preživnine ni mogoče določiti, ker ni znano, kje se nahaja zavezanec za preživnino.
 • Zavezanec za preživnino prestaja zaporno kazen v domači državi, ki je daljša od enega meseca.

 

Predujem preživnine se ne izplača otrokom,

 • ki živijo v istem gospodinjstvu s staršem, ki je dolžan zagotavljati preživnino,
 • katerih oče ni znan
 • ki odraščajo pri rejnikih ali v socialnem izobraževalnem zavodu.

Zahtevani dokumenti

 • otrokov rojstni list;
 • dokazilo o državljanstvu otroka
 • potrdilo o prijavi obeh staršev
 • dokazilo o prihodkih
 • morebitna odločba o plačevanju preživnine, odločba o poravnavi (izvršilni naslov)
 • morebiti dokaz o izvršbi

Več informacij dobite pri Centru za mladino in na spodnjih povezavah.