Dogovor o zagotavljanju preživnine

Pisni dogovor o zagotavljanju preživnine je smiseln, če starši in otrok ne živijo v skupnem gospodinjstvu, in sicer tudi v primeru, ko med starši vlada soglasje glede zagotavljanja preživnine.

Dogovor se lahko nanaša na različne oblike zagotavljanja preživnine, in sicer so to lahko

  • denarni prejemki,
  • dobrine v naravi, kot so stanovanje, hrana itd. ali
  • mešanica obeh zgoraj omenjenih oblik.

Če ni pisnega dogovora, izvedeno oblike zagotavljanja preživnine morda ne bo možno dokazati.

Nadaljnje informacije so na voljo pri Centru za mladino in na spodnjih povezavah.