Fundacije in skladi – Ukinitev

Ukinitev fundacij in skladov nastopi na podlagi podane vloge. Ukinitev je možna pod naslednjimi pogoji: 

  • če je poteklo predvideno trajanje akta o ustanovitvi,
  • če fundacija/sklad več ne izpolnjuje svojega namena,
  • v primeru preklica s strani ustanovitelja,
  • če premoženje fundacije znaša manj kot 50.000 evrov. 

Upravni organ fundacije ali sklada mora ukiniti fundacijo oz. sklad, če

  • je lahko dejavnost fundacije oz. sklada predmet kazenskega pregona ali
  • če namen fundacije oz. sklada več ni dobrodelne ali neprofitne narave.

Če je izpolnjen eden od naštetih pogojev, mora upravni odbor fundacije ali sklada o tem obvestiti organ za fundacije in sklade. Slednjega mora upravni odbor obvestiti tudi o zaključku postopka likvidacije.

O ukinitvi je treba obvestiti tudi Register fundacij in skladov ter dogodek nato vnesti v register.