Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=16095&lang=sl

Vloge za škodo na zasebni posesti

Služba za nujno pomoč avstrijske Koroške

Vloge za škodo na zasebni posesti

Rok: v 6 mesecih po nastanku škode

Viharji preteklih dni so v naših gozdovih pustili opustošenje. Vloge za odškodnino lahko podate na uradu tiste občine, na območju katere je nastala škoda. Strnjena površina škode mora znašati 0,3 ha!!

Potrebni podatki/navedbe/dokumentacija:

odločba o določitvi davčne vrednosti, številke parcel in fotografije prizadetih gozdnih površin, seznam lastne udeležbe, predračun stroškov, računi in potrdila o plačilu, zakupna pogodba, letni dohodek lastnika, mesečni dohodek vseh oseb, ki živijo v gospodinjstvu, odločba Davčnega urada o odmeri zemljiškega davka.

Delavci okrajnih inšpekcij za gozdarstvo vam bodo rade volje pomagali odgovoriti na vprašanja!

Okrajna inšpekcija za gozdarstvo Völkermarkt (Velikovec): 050 536-65680

Nadzorna postaja za gozdarstvo Bleiburg/Pliberk:

Stefan Liegl: 0664/ 80536 65684

Stefan Baumgartner: 0664/ 80536 65683.

Nadaljnje informacije: www.ktn.gv.at/katastrophenschutz