Za župana so potrdili Bernarda Sadovnika s 64,85%.