Seja občinskega sveta, 09. 11. 2022

Sprejeti so bili naslednji soglasni sklepi občinskega sveta:

 • za varnost naših občanov oz. vsega imetja – nakup novega gasilskega vozila s cisterno vključno z opremo (507.000,- EUR) in potrditev načrta financiranja ter nakup nove opreme za zaščito dihal (10.152,65 EUR)
 • gospodarska podpora (34.400,- EUR) iz plebiscitne donacije za Zadrugo ter Franza in Veroniko Fera, ki so v obnovo našega lokalnega oskrbovalca skupno investirali več kot 550.000,- EUR
 • sanacijski ukrepi na cesti na Goro sv. Eme s strani Službe za spodbujanje kmetijstva in gozdarstva »Agrarbauhof« – stroški znašajo 49.500,- EUR
 • dopolnjen predlog proračuna 2022 – prihodki: 4.252.500,- EUR in odhodki 4.173.600,- EUR ter dodelitev proračunskih rezerv 51.500,- EUR, kar za leto 2022 predstavlja pozitivni neto rezultat v višini 27.400,- EUR; s tem bo tekoče leto zaključeno finančno pozitivno in bo predvidoma v celoti pokrit še preostali primanjkljaj iz pandemijskega leta 2020!

Ostali ukrepi, ki so bili upoštevani in sprejeti v okviru dopolnjenega predloga proračuna:

 

 • nakup intervencijskih oblačil za Prostovoljno gasilsko društvo Šteben
 • urejanje in vzdrževanje igrišča z umetno travo
 • subvencija za nakup »reševalcev srninih mladičev«
 • nakup novega prenosnega govorniškega pulta vključno z ozvočenjem in aktivnega zvočnika za večje prireditve (med drugim predvsem za prireditve naših društev)
 • preureditev polnilnice za električna vozila v javno polnilno postajo
 • montaža svetilke in droga za varnost pešcev in kolesarjev pri prehodu za pešce na zahodu Štebna
 • priprava koncepta hitrosti vseh naselij občine Globasnica za presojo, ali je potrebna omejitev 30 km/h

 

Vsem občinskim svetnicam in svetnikom hvala za konstruktivno in dobro sodelovanje v korist naših občanov!

 

Odgovornost in stik

EL Bernhard Sadovnik

EL Bernhard Sadovnik

Župan

Uradne ure Župan
Sreda: 9:30 – 13:00