Navodila in pomoč boste dobili od koordinatorja/-ke za nego v občini Globasnica, gospe Michelle Dunskyj, telefon: 0664 8547 704, e-naslov: michelle.dunskyj@vk-gv.at