Sobota, 23.09.2023, od 9. do 11. ure
Športni objekt Globasnica
Informacija: možna predaja očiščenih silažnih folij!
Izrecno opozarjamo, da se bodo prevzemali izključno nevarni odpadki, ki se pojavljajo v gospodinjstvih. Obrtniški obrati niso gospodinjstva in so dolžni odpadke, ki se pojavljajo v podjetju, odstranjevati direktno pri firmi Gojer.
Pozor, omejene količine:
odpadno olje (največ 25 litrov/gospodinjstvo)
barve, fasadni ometi, laki (največ 5 posod/gospodinjstvo)
V okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev lahko brezplačno odstranite električne aparate (televizorje, hladilnike, radijske sprejemnike, računalnike itn.)
Odstranjevanje avtomobilskih gum in platišč je plačljivo.
Silažne folije se bodo prevzemale samo v očiščenem stanju. Odstranjevanje mrež ni možno! Weniger anzeigen