Vloge za dodatek za ogrevanje je mogoče vložiti od 3. oktobra 2022 do 28. aprila 2023. Tako kot doslej bosta odobrena »višji« dodatek za ogrevanje v višini 180 evrov in »nižji« dodatek za ogrevanje v višini 110 evrov. Dohodkovni prag za pridobitev »višjega« dodatka za stroške ogrevanja je kot doslej odvisen od višine izravnalnega dodatka za samske osebe in osebe v gospodinjskih skupnostih.

Dohodkovni prag za »višji« dodatek za ogrevanje v višini 180 evrov je

  • za samske osebe in starše samohranilce ter samske upokojence z najmanj 360 meseci vplačila v obvezno zavarovanje iz naslova pridobitne dejavnosti (pokojninski bonus / bonus za izravnalni dodatek): 1.100 evrov neto na mesec;
  • za gospodinjske skupnosti dveh oseb (npr. poročeni pari, pari v skupnem gospodinjstvu, starši z odraslim otrokom): 1.560 EUR neto na mesec;
  • doplačilo za vsako dodatno osebo, ki živi v skupnem gospodinjstvu (vključno z mladoletniki): 270,- EUR,-

Dohodkovni prag za »nižji« dodatek v višini 110 evrov je

  • za samske osebe / starše samohranilce: 1.250,- evrov neto na mesec;
  • za gospodinjske skupnosti dveh oseb (npr. poročeni pari, pari v zunajzakonski skupnosti, starši s polnoletnim otrokom): 1.730,- EUR neto na mesec;
  • doplačilo za vsako dodatno osebo, ki živi v skupnem gospodinjstvu (tudi mladoletne osebe): 270,- EUR,-

Vloga se vloži in preveri izključno pri pristojnem občinskem uradu v kraju stalnega prebivališča. Če so pogoji izpolnjeni, mora občinski urad v kraju stalnega prebivališča vlogo takoj posredovati pristojnemu organu, deželi Koroški.

Upravičenci do dodatka za ogrevanje hkrati prejmejo tudi koroški energetski dodatek v višini 50 evrov!

Če vlogo občini pošljete po elektronski pošti, izpolnite spodnji obrazec in nam obenem posredujte podatke o dohodkih vseh oseb, ki so prijavljene v gospodinjstvu, ter podatke o preživninah in drugih dohodkih.

Sollten Sie den Antrag per Email an die Gemeinde übermitteln, füllen Sie bitte unten stehendes Formular aus und übermitteln uns gleichzeitig die Einkommen aller im Haushalt gemeldeten Personen sowie Alimentenzahlungen und sonstige Einkünfte.