Globasnica nagrajena s tremi »e«

15 občin avstrijske Koroške je prejelo priznanja e5 – Globasnica je prejela tretji »e« od petih možnih ter tako spada med energetsko najbolj učinkovite občine avstrijske Koroške.

  1. 10. 2022 so v okviru deželnega programa e5 v Velikovcu podelili zaželena priznanja občin e5. Pri tem je Globasnica ponovno dosegle tretji »e« od skupno petih možnih.

Župan Bernhard Sadovnik, ki je prevzel priznanje, je izrazil zadovoljstvo: »Zelo ponosen sem na to priznanje. Občine, ki se že več let ukvarjajo s to temo in so se jim prej morda zato nekoliko posmehovali, so danes tiste, ki lahko lažje obvladujejo energetsko krizo. V teku našega velikega projekta zadnjih let, gradnje kanalizacije, smo sočasno realizirali mnogo stvari, kot so npr. pešpoti in poti za kolesarje, javna razsvetljava, optični kabel itn.«

Globasnica se je deželnemu programu e5 za energetsko učinkovite občine pridružila v letu 2010. Kot občina članica društva Pilotne regije za podnebje in energijo južne avstrijske Koroške ter programa Regije južne avstrijske Koroške za prilagoditev podnebnim spremembam občina vedno znova izvaja ukrepe za obvladovanje tem, kot so energija, varstvo okolja in varstvo podnebja, ukrepe za realizacijo projektov in ozaveščanje.

Trenutno se v Globasnici pripravlja nova zasedba ekipe e5 in zainteresirane vabijo, da se javijo občinskemu uradu.

Deželna svétnica Sara Schaar, ki je izročila priznanja, je bila zelo zadovoljna z odličnimi projekti nagrajenih občin e5 in je poudarila njihovo zglednost: »Naše občine e5 so pomembni vzorniki in nepogrešljivi partnerji Dežele Koroške v zadevah energetske učinkovitosti, varstva podnebja in širitve obnovljivih virov energije ter izvajanja Podnebne strategije avstrijske Koroške.«

Večerno prireditev je povezovala voditeljica Martina Klementin. Z grafičnim beleženjem pa je prireditev spremljala Ruth Rindlisbacher, ki je v živo ponazarjala etapne cilje in projekte e5 v nagrajenih občinah.

Deželni program e5 za energetsko učinkovite občine se je pričel leta 2005 s štirimi občinami, danes v njem sodeluje 49 občin. Vse so se zavezale za odločilne obstoječe in prihodnje teme – preoblikovanje energetskega sektorja in varstvo podnebja – ter z velikim prizadevanjem in marljivostjo in ob strokovni pomoči naše »ekipe e5 avstrijske Koroške« uresničujejo naloge na področju energije in varstva podnebja.«