Volilni termin:
nedelja, 9. oktober 2022
Končni datum: 6. novembra 2022
Objava volilnega imenika: volilni
imenik je na voljo za javni
vpogled na občinskem uradu
Globasnica od 30. avgusta do
8. septembra 2022.
Vloga za izdajo volilne kartice: v pisni obliki do 5. oktobra
2022, če je mogoča osebna vročitev, pa do 7. oktobra
2022, do 12.00 ure.