Nujno so potrebne pisne prijave!

Vsa velikonočna kresovanja je potrebno prijaviti na občinskem uradu do najkasneje torka, 12. aprila 2022. V prijavi se navede odgovorna oseba, telefonska številka, številka parcele in čas kresovanja.

Če zaradi slabega vremena kresovanje ni možno ob zgoraj navedenem terminu, se to lahko izvede ob koncu tedna, in sicer en teden pred ali za tem terminom. Na pozidanem območju mora znašati oddaljenost kresov od poslopij najmanj 50 m.

Če bo Okrajno glavarstvo Velikovec zaradi suše izdalo prepoved kurjenja kresov, boste o tem obveščeni pravočasno.

Downloads: